Současnost

V roce 2002 byla jednotka zařazena z důvodu vybavenosti a akceschopnosti do plošného pokrytí integrovaného záchranného systému skupiny JPO III.

V roce 2004 jsme se umístili na 3. místě ve výjezdech na okrese Třebíč a na 12. místě v kraji Vysočina.

Rok 2004 - počet výjezdů: 27 z toho 9 požárů.

První pololetí roku 2005 - počet výjezdů: 14 z toho 6 požárů.

SDH Pozďatín slouží jako první výjezdová jednotka pro stanici HZS Náměšt nad Oslavou

Díky tomu, že vlastníme CAS 25 K25 LIAZ 300 18.29XA, vypomáháme dalším spolkům v jejich činnosti, jako je např.: doplňování vody při závodech dospělých a dětí, či při výročích sboru, ukázky techniky, ukázky hašení hořícího objektu apod.

Vlastníme i historické vozidlo TATRA 805 se kterým jezdíme na různé hasičské akce, jako ukázka historického vozidla.

SDH Pozďatín vyjíždí i k zabezpečení různých kulturních akcí jako je např.:koncert skupiny Kabát - Jihlava a Havl.Brod, koncert Heleny Vondráčkové - Havl.Brod, koncert P. Habery - Havl.Brod, koncert skupiny Lucie - Jihlava, Tři sestry - Studenec, Nárameč, koncert Čechomor a Lenka Dusilová - Jihlava,Třebíč, No name - Třebíč, Irské tance - Havl.Brod, 10.ročník Československý potlach, který se konal v katastru obce Pozďatín, apod.

Rovněž SDH pořádá kulturní a sportovní akce. Od roku 1999 pořádáme hasičské plesy. V rámci zvyšování fyzické kondice členové hrají hokejové zápasy (zimní stadiony:Třebíč, Náměšť a Vel. Meziříčí). Zúčastňují se také florbalových, nohejbalových turnajů a turnajů ve stolním tenise.

Dále SDH pořádá tradiční pouťové veselice v obci a od roku 2003 pořádá akci Pozďatínská lávka (viz.: www.pozdatinskalavka.cz ), tato akce je velice úspěšná, v roce 2009 se zúčastnilo 3025 přihlížejících diváků.

Naše jednotka se také zúčastňuje soutěží v požárním sportu, do kterého nominuje tri družstva, dvě družstva mužů a jedno družstvo mužů nad 35let. Zúčastníme se okrskových a oblastních kol s neupravenou stříkačkou a vždy se umístíme na čelních místech.

Historie

V dnešním uspěchaném životním tempu je užitečné se občas zastavit a podívat se zpět na cestu, kterou jsme prošli.

Nyní Vám nastíním počátky zrodu hasičského sboru v obci Pozďatín.

Tehdejší obce s dřevěnými stavbami byli často postiženy požáry. V kronice obce se již v roce 1885 objevila zmínka o pořízení žebře na hašení požáru. Dále 5.listopadu roku 1905, tehdejší obecní výbor rozhodl, aby byla zřízená místnost, na zamyšlené pořízení stříkačky. Proto v roce 1906 byl na ustavující valné hromadě založen hasičský sbor obce Pozďatín. Ještě v témže roce obecní výbor 5.srpna schválil zakoupení hasičské stříkačky od firmy JOSEF VYSTRČIL z Telce za obnos 1600,- korun. 16.září 1906 byla stříkačka zakoupena a dne 30.září slavnostně vysvěcena. Kmotrou stříkačky byla paní Gabriela z Haukvicu. Proto mnozí pamětníci znají pojem ruční stříkačky “GABRIELKY“.

Další významnou osobností v budování místního hasičského sboru byl JAN RYBNÍČEK statkář v Pozďatíně.

Postupného rozvoje zaznamenal sbor až po druhé světové válce, kdy roku 1956 byla pořízená první motorová stříkačka PS - 8 a automobil Škoda RN.

V roce 1961 byl automobil Škoda RN nahrazen Tatrou 805, kterou sbor vlastní a udržuje s platnou STK doposud.

Dobrovolná organizace má 55 členů, prošla v průběhu uplynulých let různými zkouškami při likvidaci požáru, živelných pohromách, brigádnických akcích, hasičských cvičení a pořádání kulturních akcí, jako například hasičský ples, Pozďatínská lávka, apod.

Novodobá historie SDH se odvíjí příchodem aut. cisterny Š-706 RTHP která byla v roce 1997 bezplatně pronajata od HZS Třebíč.

Důležitá spojení

150 - HASIČI
155 - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
158 - POLICIE
156 - MĚSTSKÁ POLICIE
112 - TÍSŇOVÁ LINKA 

Odkazy

www.pozdatinskalavka.cz
www.pozdatin.cz
www.hasici-vysocina.cz
www.hasici-jaromerice.cz

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.